Επικοινωνία

Δημ. Κυρσανίδης & Υιοί Ο.Ε - Εισαγωγές λευκών ειδών
Δαβάκη 27, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56431, Θεσσαλονίκη
Tηλ. Κέντρο: 2310 534454, FAX: 2310 532558
Email:info@dimcol.gr - info@dim.com.gr